U planu izgradnja 300.000 m2 za komercijalne namene u Bubanj potoku

Izvor:  ekapija.com 10 novembar 2017

Buduća komercijalna zona u Bubanj potoku, između obilaznice i železničke pruge, imaće čak 300.000 kvadratnih metara, pokazuje nacrt plana detaljne regulacije za ovu zonu koji se trenutno nalazi na javnom uvidu.

Ovo područje, piše u Nacrtu plana detaljne regulacije za komercijalnu zonu u Bubanj potoku, predstavlja značajan razvojni potencijal grada, a za aktiviranje te zone neophodno je obimno uređenje i nasipanju terena, regulisanju vodotokova, infrastrukturnom i saobraćajnom opremanju.

Površina na koju se odnosi plan je, inače, površine oko 40 hektara i obuhvata deo teritorije gradske opštine Voždovac na području Bubanj potoka, između Kružnog puta i železničke pruge Beograd-Požarevac.

Kako se navodi u nacrtu, na ovom području trenutno se nalaze neuređene zelene i poljoprivredne površine koje treba da se transformišu u površine za komercijalne sadržaje.

Novi plan predviđa komercijalne sadržaje na 19,3 hektara, odnosno na gotovo polovini čitavog prostora, a planirana orijentaciona bruto razvijena građevinska površina objekata (koji će moći da budu izgrađeni) je oko 300.000 kvadratnih metara.

U ovoj zoni moguća je izgradnja objekata za trgovinu na veliko i malo (veletržnice, skladišta, kvantaške pijace, hipermarketi, šoping centri i šoping molovi, robne kuće, otvoreni tržni centri, pijace...), kao i distributivnih centara, hotela, restorana, zabavnih parkova i drugih objekata za sport, kulturu i zabavu. Dozvoljene su, takođe, i kompatibilne namene za privredne delatnosti tipa komercijalno-privredne zone.

Pristup ovoj zoni biće moguć sa Kružnog puta i autoputa Beograd-Niš, dok se unutar prostora planiraju saobraćajnice kao deo sekundarne mreže sa kojih će moći da se priđe planiranim komercijalnim sadržajima. Planira se i uvođenje trasa autobuskih linija javnog prevoza, a pozicije stajališta će biti određene u saradnji sa Direkcijom za javni prevoz prilikom izrade tehničke dokumentacije.

Povezane vesti

Izdvajamo

side-left
side-right