Obnova fasada u Podgrađu Petrovaradina

Izvor:  rtv.rs 26 maj 2017

Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada započeo je realizaciju projekta obnove fasada u Podgrađu Petrovaradinske tvrđave.

Prva faza obuhvata fasade koje pripadaju objekatima u : Beogradskoj 2, Beogradskoj 4, Beogradskoj 8, Lisinskog 2 i na Trgu vladike Nikolaja 1 i 3. Uslove za sprovođenje mera tehničke zaštite za obnovu fasada utvrdio je Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd, tehničku dokumentaciju je pripremio Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada koji će vršiti i stručni nadzor nad vođenjem radova.

Na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke „Ornament investinženjering" i „Niković Company" doo iz Beograda su izvođači radova na prvih šest objekata. Rok za izvođenje radova je 50 kalendarskih dana.

Za 2017. godinu planirana je obnova fasada 21 objekta u podgrađu, za što je obezbeđeno 100.000.000,00 dinara. U planu su sledeći objekti:

Radovi obuhvataju kompletnu obnovu oštećenih i degradiranih elemenata uličnih fasada, radove na restauraciji i konzervaciji vučene i ornamentalne malterske plastike, detalja izvedenih iz gipsa, terakote, restauraciju fasadne stolarije i vajarskih dela –figura svetaca u nišama pročelja.

Radovima je obuhvaćena i demontaža i izrada novih olučnih horizontala i vertikala, izrada uvodnog lima, kao i ponovna opšivanja elemenata na fasadi. Predviđen je i pretres pripadajućeg dela krova u zoni ulične fasade.

Stara originalna stolarija se restaurira-konzervira i farba, uz zamenu potpuno degradiranih elemenata. Ovim radovima obuhvaćena je samo fasadna strana prozora sa spoljašnjim krilima. Konzolne svetiljke javne rasvete od kovanog gvožđa se restauriraju i konzerviraju.

Povezane vesti

Izdvajamo

side-left
side-right