Predstavljen najpovoljniji pravac brzog puta Sarajevo - Beograd

Izvor:  ekapija.com 18 april 2017

Izgradnja 113,4 km preko Prače košta oko milijardu eura.

Dva sarajevska instituta, IPSA i Eptisa BiH, dostavili su i prezentirali Delegaciji Evropske unije u BiH tehničke studije za izgradnju brzog puta Sarajevo - Vardište, u kojoj su odredili pet varijanti izgradnje brzog puta Sarajevo - Beograd, ukupnu dužinu i cenu svih pravaca s trasama i uputama.

Prvi i ujedno najnepovoljniji pravac koji je predložen u studiji, Pale-Sokolac - Rogatica, dužine 113,2 kilometra, koštao bi 1,2 mlrd EUR.

Najpovoljniji pravac je preko Prače, koji bi koštao 994,6 mil EUR. Ovaj pravac dužine 113,4 kilometra išao bi od Prače kanjonom Hrenovice pa zatim obalom reke Drine i preko Ustiprače prema Vardištu u Višegradu. Na ovom pravcu gradili bi se tuneli i mostovi, navodi se u studiji.

Varijante koje su rađene za računsku brzinu od 80 kilometara na sat su jeftinije u odnosu na varijante za 100 kilometara na sat, iako su većih dužina, ali su objekti znatno kraći. Preporuka je da se drži puni profil brzog puta, ali primene ograničenja za brzinu od 80 kilometara na sat - navode eksperti u studiji.

Eksperti iz Ipse i Eptise BiH na brzi put Sarajevo-Beograd predvideli su i izgradnju petlji u Lukavici, na Palama, Sokolcu, u Prači, Hrenovici, Mesićima, Ustiprači i Višegradu.

U studiji nije definisano da li će u sklopu brzog puta biti otvoreni ili zatvoreni sistem sa naplatom. Budući da je koridor uzan, na više mesta je brza cesta u koliziji s magistralnim i cestama nižeg ranga.

Za finansiranje trase ovog puta interes je iskazala Vlada Turske, a nakon predstavljene studije, vlasti se trebaju dogovoriti koji je pravac najpovoljniji i najefikasniji.

Povezane vesti

Izdvajamo

side-left
side-right